Sunday, March 31, 2013

Cara Positif Meningkatkan Keyakinan Diri (2)

Menghargai dan memuji dengan jujur merupakan salah satu cara memberi ganjaran kepada kanak-kanak. Penghargaan juga merupakan salah satu cara untuk mengukuhkan keyakinan diri kanak-kanak. Penghargaan yang diberikan kepada kanak-kanak mestilah terbit dari hati yang jujur oleh orang dewasa atau guru. Jika keterlaluan dan berlaku kekerapan memuji dan menghargai kanak-kanak akan menjadi tidak bermakna sama sekali. Walau bagaimana pun setiap pujian dan penghargaan hendaklah bersesuaian dengan masa dan tempat. Penghargaan dan pujian juga patut diberi kepada daya usaha kanak-kanak bukan sahaja kepada kejayaan yang dicapai oleh kanak-kanak. Mereka memerlukan galakkan dan dorongan daripada orang dewasa. Guru boleh berkata,"Saya lihat kamu bersungguh-sungguh," atau "Saya berbangga dengan kamu; anda benar-benar mencuba," atau "Perlu mengambil masa untuk mempelajari. Suatu masa nanti kamu akan mengetahuinya."

No comments:

Post a Comment