Sunday, April 28, 2013

Kreativiti Tiada Kaitan Dengan Akademik.

Orang dewasa perlu memahami bahawa kreativiti tidak terhad kepada kebolehan luar biasa yang istemewa seseorang seperti Rembrandt dan Einsteins. Tidak juga semestinya dikaitkan dengan kecerdasan yang tinggi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Getzel dan Jakson (1962), Wallach dan Kogan (1965), dan Ward (1968) telah menunjukkan bahawa skor yang tinggi pada ujian kreativiti tidak mempunyai korelasi yang kukuh dengan skor yang tinggi pada ujian akademik atau piawaian pengukuran kecerdasan.

No comments:

Post a Comment