Tuesday, April 16, 2013

Pengajian Awal Kanak-Kanak UNITAR International University

UNITAR International University merupa universiti printis dalam bidang awal kanak-kanak dengan memberi penghormatan mengujudkan sebuah fakulti yang mengembangkan bidang ini kepada skop yang lebih luas lagi. Faculty of Early Childhood Studies ditubuhkan untuk memberi pengiktirafan terhadap bidang kanak-kanak bukan sahaja tertumpu kepada pendidikan tetapi meluas ke bidang industri yang yang melibatkan kanak-kanak. Menerusi penubuhan fakulti ini diharapkan dapat mengembangkan bidang-bidang baru yang mengkhususkan kepada kanak-kanak. Masa depan fakulti ini amat cerah kerana setiap pelajar yang bergraduat menjanjikan pekerjaan dalam bidang kanak-kanak selain sebagai pendidik kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment