Tuesday, April 23, 2013

Membimbing Cara Berkawan

Membimbing kanak-kanak berkawan menerusi bimbingan dengan mengunakan peneguhan untuk mengurangkan tingkahlaku menyendiri. Sosial meningkat antara kanak-kanak dengan memberi pertimbangan menggunakan peneguhan. Teknik ini sesuai untuk kanak-kanak yang pemalu dan menyendiri. Guru menyediakan batasan sosial apabila kanak-kanak mendekati kumpulan atau berinteraksi dengan rakan mereka. Kanak-kanak yang cuba bersama dengan kumpulan rakan sebaya perlu diberi peneguhan dan ransangan supaya kanak-kanak yang suka menyendiri berkeyakinan dan merasa seronok berada dalam kelompok rakan sebaya.

No comments:

Post a Comment