Monday, April 29, 2013

Meningkatkan Kreativiti Kanak-Kanak

Hasil kajian penyelidik (rujuk penulisan Ahad 28April 2013) boleh dilaksanakan bahawa kita tidak perlu menunggu kanak-kanak berkebolehan istimewa bersama untuk tingkahlaku kreatif di dalam kumpulan kanak-kanak. Keupayaan untuk menjana idea kreatif yang asli dan menghasilkan kepuasan, hasil yang segar terdapat pada semua kanak-kanak. Tingkahlaku kreatif boleh dipertingkatkan menerusi tindakbalas yang betul dan bersesuaian daripada guru.

No comments:

Post a Comment