Thursday, April 11, 2013

Memahami Perasaan Menerusi Main Peranan

Menggalakkan kanak-kanak main peranan dapat meningkatkan kefahaman dan kepakaan kanak-kanak terhadap perasaan orang lain. Salah satu cara yang biasa digunakan dengan memberi peluang melibatkan diri dalam aktiviti dramatika dan main imginasi yang melibatkan  peranan tentang seseorang. Kanak-kanak disediakan dengan peralatan seperti pakaian bomba, doktor, jururawat, topi kontraktor dan sebagainya. Pengalaman memakai peralatan dan pakaian sesuatu kerjaya dapat memberi kefahaman kepada kanak-kanak terhadap peranan yang dialami oleh seseorang dalam bidang kerjayanya.

No comments:

Post a Comment