Tuesday, April 16, 2013

Mendidik Menghormati Hak Orang Lain

Mendidik menghormati hak orang lain dengan menghargai milik persendirian. Kanak-kanak seronok membawa benda-benda dari rumah. Ia adalah penghubung yang menyeronokkan antara rumah dan tadika. Oleh kerana benda-benda itu adalah milik persendirian maka adalah pilihan mereka sendiri sama ada untuk dikongsikan atau tidak. Malahan guru perlu meminta izin," Bolehkah saya tengok benda itu?" sebelum guru mendapatkannya.

No comments:

Post a Comment