Wednesday, April 3, 2013

Bagaimanakah Kanak-Kanak Menjadi Bersosial?

Perkembangan sosial kanak-kanak bermula sejak lahir lagi. Bayi tersenyum menandakan ingin bersosial dengan orang di sekelilingnya. Ciri kanak-kanak ingin bersosial apabila kelihatan kanak-kanak belajar ingin menjadi seperti orang lain dan boleh bersama dengan mereka hasil daripada mengenalpasti dan peniruan orang yang disukainya dan ganjaran terhadap tingkahlaku sosial. Ada juga bukti menyatakan bahawa kanak-kanak belajar dengan memerhati orang yang lebih berusia darinya dan menjadikan seseorang yang diperhatikan sebagai model untuk ditiru tingkahlakunya.

No comments:

Post a Comment