Friday, April 26, 2013

Definisi Kreativiti

Mendefinikan kreativiti yang melibatkan kanak-kanak sememangnya sukar kerana definisi yang diterima secara umumnya bukan sahaja memenuhi keperluan idea atau penghasilan yang luhur tetapi berhubungkait dengan realiti dan diuji kesahihannya. Walau bagaimana pun definisi yang dikemukakan oleh Smith (1966) dalam bukunya Setting conditions for creative teaching in the elementry school adalah bersesuaian untuk keupayaan kreativiti kanak-kanak. Beliau menyatakan kreativiti adalah proses "mengalirkan pengalaman lalu dan mengumpulkan pengalaman yang dipilih kepada corak baru, idea baru atau hasil yang baru."

No comments:

Post a Comment