Wednesday, April 17, 2013

Perkhidmatan Industri Kanak-Kanak

Di UNITAR International University pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di bawah Faculty of Early Childhood Studies semasa menjalani latihan industri boleh memilih sama ada sektor pendidikan atau sektor industri. Di sektor pendidikan latihan industri di taska dan tadika. Manakala sektor industri seperti di KidZania dan Royale Bintang Hotel. Biasanya pelajar-pelajar yang memilih sektor industri akan mendapat elaun bulanan. Setelah tamat latihan industri, pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang terus diserapkan kerja.

Pelajar-pelajar di Faculty of Early Childhood Studies lebih awal didedahkan dengan kerja-kerja sambilan di industri yang berkaitan dengan perkhidmatan kanak-kanak. Contohnya pada hujung minggu Sabtu dan Ahad pelajar-pelajar boleh bekerja sambilan di KidZania untuk mempraktikan kursus yang di kuliahkan. Pelajar-pelajar ini mendapat bayaran sebagai kerja sambilan. Pendedahan ini penting sebelum pelajar menjalani latihan industri.

No comments:

Post a Comment