Tuesday, April 30, 2013

Aktiviti Kreatif Memberi Kepuasan Kendiri Kanak-Kanak

Pengalaman yang melibatkan aktiviti kreativiti dapat memberi kepuasan kepada seseorang yang tidak ada pada keadaan lain dan keupayaan untuk berkreatif dilihat bukan sahaja terpancar tetapi dapat memupuk emosi yang sihat. Pertama, perlakuan merekacipta memupuk perasaan kendiri dan kepuasan diri kanak-kanak. Pembaca boleh menguji dengan bertanya seseorang untuk mengingat kembali perkara yang terakhir sekali mereka menghasilkan sesuatu yang asli. Mungkin sesuatu yang mudah contohnya menghasilkan hiasan kek harijadi temannya - kemudian tanya perasaannya apabila selesai menghasilkan hiasan kek harijadi temannya. Terdapat sesuatu tentang merekacipta hasil yang unik atau idea yang meninggalkan perasaan kepuasan seseorang tentang dirinya.

No comments:

Post a Comment