Friday, April 12, 2013

Memperhebat Pencapaian Kanak-Kanak

Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di negara kita semakin pesat sejak awal tahun 1970an secara serius telah diperkenalkan menerusi agensi kerajaan seperti KEMAS dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional selain badan bukan kerajaan. Apabila termaktubnya Akta Pendidikan 1996 yang mewajibkan kanak-kanak berusia 6 tahun ke tadika secara tidak langsung pendidikan awal kanak-kanak dilihat semakin penting. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil langkah menumbuhkan kelas prasekolah di sekolah-sekolah rendah. Manakala penubuhan kelas tadika oleh pengusaha persendirian terus digalakkan. Semoga dengan adanya bantuan dan sokongan pihak kerajaan dapat membantu pengusaha tadika persendirian yang turut merancakkan lagi senario pendidikan awal kanak-kanak di negara kita.

No comments:

Post a Comment