Saturday, April 27, 2013

Pengalaman Lalu Sebagai Asas Kreativiti

Meletakkan pengalaman lalu kepada sesuatu yang baru adalah pernyataan yang baik  diharapkan kanak-kanak berupaya dapat melakukannya apabila mereka menggunakan bahan ekspresi sendiri, bermain secara imaginatif, menyelesaikan masalah atau melahirkan idea baru. Tumpuan atau penekanan kepada keaslian dan tidak menekankan kualiti evolusi yang tidak boleh diaplikasikan kepada kanak-kanak walau pun mereka melalui ujian realiti dan evolusi secara informal. Inilah yang dimaksudkan kreativiti mengikut keupayaan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment