Tuesday, April 9, 2013

Membantu Kanak-Kanak Memahami Perkongsian Guru

Kanak-kanak bukan sahaja untuk belajar berkongsi peralatan, mereka juga perlu mempelajari cara untuk berkongsi guru dan perhatian terhadap kanak-kanak lain. Model yang terbaik ialah bermurah hati dan dermawan, di mana setiap orang akan mendapat apa yang diperlukan. Guru perlu mengagihkan kanak-kanak mengikut keperluannya supaya mereka mendapat perhatian dan selesa. Guru tidak perlu bimbang terhadap sikap tidak berlaku adil semasa memberi perhatian kepada kanak-kanak. Terangkan kepada kanak-kanak bahawa setiap orang dapat keistimewaan yang berlainan berdasarkan keperluannya. Serterusnya beritahu bahawa peraturan ini digunapakai untuk semua orang.

No comments:

Post a Comment