Wednesday, May 1, 2013

Pengalaman Kreatif Meluahkan Emosi

Aktiviti kreatif memberi peluang kanak-kanak untuk meluahkan perasaan. Aktiviti kreatif dapat memberi kesan kesimbangan komponen yang menekankan perkembangan intelektual mungkin boleh membayangi semua program yang lain. Oleh itu untuk mengelakkan aktiviti kreatif membayangi aktiviti yang lain maka aktiviti kreatif perlu dirancang dan di urus dengan tersusun ketika di tadika. Contohnya aktiviti mewarna akan menarik minat kanak-kanak sehingga memakan masa yang lama. Guru tidak boleh membiarkan kanak-kanak berterusan seharian dengan aktiviti yang sama dan perlu diseimbangkan dengan aktiviti lain.

No comments:

Post a Comment