Tuesday, June 11, 2013

Tahap Perkembangan Main Kanak-Kanak

Kanak-kanak bermain mengikut peringkat usianya. Terdapat pandangan seperti Smilansky (1968) mengkelaskan main kepada empat tahap perkembangan main. Main bergerak dari mudah ke aktiviti pengulangan deria motor halus (sensorimotor) kepada main konstruktif (menggunakan bahan secara kreatif sama ada main mengikut tema atau tidak bertema), kemudian main dramatika, akhirnya ke peringkat main secara berperaturan.

No comments:

Post a Comment