Thursday, June 6, 2013

Main Memupuk Perkembangan Sosial Kanak-Kanak

Main dapat memupuk perkembangan sosial menerusi permainan dramatika dan sosiodramatika. Terdapat dua perbezaan iaitu permainan dramatika melibatkan peniruan yang dilakukan secara sendirian. Apabila kanak-kanak telah menguasai permainan dramatika, mereka akan beralih kepada permainan sosiodramatika yang melibatkan komunikasi verbal dan berinteraksi dengan dua orang atau lebih sambil bermain meniru peranan, olok-olok mempercayai tentang objek, perlakuan dan situasi dalam jangka masa tertentu semasa bermain.

No comments:

Post a Comment