Saturday, June 15, 2013

Guru Menghindarkan Diri Mendominasi Permainan

Guru berperanan sebagai pembimbing bukan mendominasi permainan semasa kanak-kanak bermain. Peranan guru juga memberi galakkan dan dorongan mengikut minat dan keupayaan kanak-kanak untuk mendapat pengalaman main dan ekspresi diri. Semasa kanak-kanak  bermain guru hanya sebagai pemerhati.

No comments:

Post a Comment