Monday, June 10, 2013

Perkembangan Peringkat Main Kanak-Kanak

Kanak-kanak bermain secara berperingkat menerusi siri tahap perkembangannya. Kanak-kanak kecil hanya akan memerhati dan bermain sendirian. Seterusnya kanak-kanak melibatkan diri dalam aktiviti selari yang mana mereka bermain bersebelahan dengan kanak-kanak sebaya dengannya. Biasanya kanak-kanak kecil ini bermain dengan peralatan mainan yang sama tetapi tanpa berhubungan sosial. Akhirnya kanak-kanak semakin melibatkan diri dalam permainan sosial yang mana aktiviti berlaku antara dua atau lebih kanak-kanak dan sifat mainnya lebih imaginatif.

No comments:

Post a Comment