Sunday, June 30, 2013

Penyoalan Ransangan Bercerita

Selain peralatan kreatif, guru perlu berhati-hati mengelakkan cadangan sesuatu bentuk cerita atau perkaran yang akan berlaku selepas itu. Guru boleh menggunakan soalan untuk meransang kanak-kanak bercerita seperti berikut:
  1. "Apakah yang berlaku selepas itu?"
  2. "Kemudian, apakah yang dia lakukan?"
  3. "Adakah kamu ingin memberitahu saya perkara lain?"
Soalan-soalan sebegini dapat dapat membantu melancarkan penceriataan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment