Monday, June 17, 2013

Memupuk Kreativiti Dalam Pemikiran

Smaith (1966) telah mendefinisikan kreativiti sebagai proses menyalurkan pengalaman lalu dan menghimpunkan pilihan pengalaman kepada bentuk baru, idea baru atau penghasilan yang baru. Definisi ini boleh diaplikasikan kepada pemikiran kanak-kanak dalam permainan dan penggunaan peralatan ekspresif. Keupayaan untuk menggunakan pengalaman dan menghimpunkannya untuk membentuk idea baru adalah sesuatu yang sukar dalam pemikiran kreatif. Kanak-kanak boleh belajar untuk menghasilkan lebih daripada satu jawapan pada satu soalan, mendapatkan cara baru menggunakan peralatan yang biasa digunakan atau menggunakan bahasa yang unik pada luahan cerita sendiri. Bagi menjalankan perkara kreatif kanak-kanak perlu bantuan pengalaman dan bimbingan yang betul. Kanak-kanak perlu bantuan dan kepakaran guru.

No comments:

Post a Comment