Friday, June 7, 2013

Permainan Sosiodramatika Memupuk Pembelajaran Kendiri

Permainan sosiodramatika dapat membantu kanak-kanak memahami tentang diri dan tempat disamping memupuk pertumbuhan simpati dan bertimbangrasa terhadap orang lain. Permainan ini juga dapat menyedarkan kanak-kanak terhadap peranan sosial. Contohnya kanak-kanak dapat memahami menerusi eksperimen ketika sebagai bayi atau ibu atau doktor. Permainan sosiodramatika dapat membantu kanak-kanak belajar kemahiran sosial seperti cara untuk diterima dan bersama dalam kumpulan, cara mengimbangi kuasa dan cara untuk bertolak ansur supaya semua orang mendapatkan kepuasan ketika bermain.

No comments:

Post a Comment