Monday, June 3, 2013

Main Membina Perkembangan Mental

Hasil kajian Smilansky (1968) mengukuhkan pandangan bahawa main dapat membantu perkembangan mental. Kajiannya menunjukkan menerusi main sosio dramatika dapat membina keupayaan kanak-kanak untuk memilih kualiti peranan sosial. Kanak-kanak juga dapat menanggap dan menilai konsep peranan yang lebih besar.

No comments:

Post a Comment