Wednesday, June 5, 2013

Main Membina Perkembangan Konsep Pembalikan

Main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan kemahiran informasi disebalik asas pembelajaran. Contohnya menerusi manipulasi bongkah kanak-kanak belajar konsep persamaan (dua bongkah kecil sama dengan sebuah bongkah besar), atau menerusi bermain air kanak-kanak memperolehi pengetahuan tentang isi padu membawa kepada perkembangan pengetahuan konsep pembalikan.

No comments:

Post a Comment