Saturday, June 29, 2013

Memupuk Perkembangan Imaginatif

Permainan kreatif yang sering dilakukan oleh kanak-kanak  daripada pengalaman lalu tetapi bukan suatu peristiwa lisan yang sebenarnya berlaku. Kanak-kanak digalakkan untuk menyampaikan cerita rekaan sendiri. Kajian yang dijalankan oleh Pitcher dan Prelinger (1963) sebanyak 300 cerita yang diceritakan oleh kanak-kanak berusia 2 tahun hingga 6 tahun. Didapati apabila kanak-kanak semakin matang ceritanya meningkat kepada kecekapan penggunaan ruang, semakin jelas perbezaan watak utama daripada watak lain, peningkatan kompleksiti seperti watak yang benar-benar terjadi (happening) menerusi kesan fantasi dan imaginasi.

No comments:

Post a Comment