Saturday, June 22, 2013

Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di UNITAR International University

Pelajar Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sesi June 2013
Seramai 22 orang pelajar Sarjana Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sesi Jun 2013 telah mendaftar di UNITAR International University. Selain pelajar dari Lembah Kelang terdapat pelajar yang datang dari Kota Baharu Kelantan, Kuala Terengganu, Kuantan Pahang, Taiping Perak dan Johor Bahru. Mereka amat bersemangat dan berdidikasi biar pun ada yang datang dari jauh untuk menimba ilmu. Kebanyakan mereka terdiri daripada pengusaha taska/tadika, guru taska/tadika, dan mereka yang berminat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kuliah dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad berselang minggu.

No comments:

Post a Comment