Wednesday, June 26, 2013

Menggalakkan Kanak-Kanak Menghasilkan Lebih Daripada Satu Jawapan

Pemikiran divergen menggalakkan memberi jawapan lebih daripada satu berbanding dengan pemikiran konvegen yang memerlukan satu jawapan sahaja. Guru perlu menggalakkan kanak-kanak untuk memberi cadangan yang lebih daripada satu kemungkinan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Pastikan idea kanak-kanak tidak dikiritik supaya mereka dapat menghasilkan lebih banyak jawapan. Pengukuhan negatif akan menjadi lebih sensitif menjadikan kanak-kanak merasa hambar dan menolak untuk mengambil risiko kepada pemikiran lain. Jika matlamat guru untuk menggalakkan kanak-kanak menyatakan idea, terima apa yang dicadangkan dengan rasa terbuka tanpa memberi kritikan.

...bersambung.

No comments:

Post a Comment