Tuesday, June 4, 2013

Main Memupuk Perkembangan Intelektual

Piaget (1962) berpendapat bahawa permainan imginasi salah satu bentuk pemikiran simbolik pada kanak-kanak dan menerusi main membolehkan kanak-kanak menggunakannya untuk menghubungkan keadaan sebenar dalam konteks minat mereka dan keutamaan kepada pengetahuan dunia. Terbukti bahawa permainan imaginasi, permainan simbolik memberi sumbangan besar terhadap perkembangan intelektual kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment