Friday, June 28, 2013

Membenarkan Kanak-Kanak Meneroka Cara Baru

Kanak-kanak hendaklah digalakkan menggunakan peralatan menerusi cara baru untuk membina pemikiran aktif. Peralatan yang biasa digunakan dengan cara baru, secara tidak langsung memberi pendedahan kepada pemikiran kreatif. Kanak-kanak dapat memahami bahawa sesuatu peralatan yang biasa dilihat boleh digunakan berbagai cara daripada cara yang lazimnya. Contohnya membenarkan kanak-kanak mengisi air ke dalam botol. Terdapat berbagai cara untuk kanak-kanak mencuba memenuhkan air ke dalam botol.

No comments:

Post a Comment