Tuesday, June 18, 2013

Kegagalan Membina Kreativiti Idea Baru

Pemikiran konvergen menerusi penyoalan seperti "Ini warna apa?" "Boleh beritahu saya nama bentuk ini?" "Apa yang mesti kita lakukan sebelum melintas jalan? Sebenarnya tidak salah dengan jenis aktiviti mental tersebut; kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan fakta yang biasa pada hujung jari. Walau bagaimana pun penngajaran yang berhenti pada menanyakan fakta gagal membina aspek kreativiti pada keupayaan mental kanak-kanak. Kanak-kanak yang dilatih seperti robot  untuk menghasilkan fakta apabila butang yang betul ditekan tidak dapat menghasilkan idea baru apabila dewasa yang amat diperlukan salam sains, perubatan dan hubungan kemanusiaan.

No comments:

Post a Comment