Monday, June 17, 2013

Soalan Yang Menggalakkan Pemikiran Kreatif

Orang dewasa sama ada disedari atau tidak mengemukakan soalan yang tidak membantu pemikiran kreatif kanak-kanak. Soalan atau pertanyaan yang dikemukakan tidak membantu perkembangan pemikiran kreatif. Gilford (1967) telah menggunakan istilah keupayaan pemikiran divergen dan pemikiran konvergen. Soalan pemikiran konvergen hanya memerlukan satu jawapan sahaja. Manakala soalan pemikiran divergen lebih daripada satu penyelesaian atau jawapan.

No comments:

Post a Comment