Tuesday, June 25, 2013

Penggunaan Bahasa Bermakna

Penggunaan bahasa sangat penting yang merupakan alat untuk perkembangan idea. Bahasa merupakan fasilitator pemikiran. Bahasa dan dan kognisi mempunyai perkaitan rapat. Perbualan tentang pengalaman dan perbincangan tentang sesuatu yang telah dipelajari oleh kanak-kanak apabila eksperimen diselesaikan. Walau bagaimana perbincangan tidak dibenarkan semasa kanak-kanak terlibat dengan perkara sebenar. Biarkan kanak-kanak melakukan perkara yang sedang dieksperimen untuk mendapatkan pengalaman.

No comments:

Post a Comment