Sunday, June 9, 2013

Main Membina Aspek Kreatif Personaliti Kanak-Kanak

Main membolehkan kanak-kanak meluahkan ekspresi personaliti dan tindakbalas yang unik terhadap persekitaran. Aktiviti ekspresif diri memperkayakan imaginasi kanak-kanak. Oleh kerana permainan imaginatif mengandungi elemen kejujuran maka aktiviti aspek kreatif sememangnya main sedia ada memperlihatkan elemen tersebut. Contohnya kanak-kanak boleh memberikan pelbagai jawapan penyelesaian masalah  atau tingkahlaku menerusi permainan imaginatif "dikejar anjing". Pastinya pelbagai penyelesaian masalah dilakukan oleh kanak-kanak untuk mengatasi masalah yang dihadapi ketika di kejar anjing. Mungkin ada yang bersuara tinggi dengan menjerit menghalau anjing, menyiram air, menutup pintu dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment