Sunday, May 5, 2013

Kreativiti Kanak-Kanak Di Peringkat Tanpa Mewakili

Peringkat tanpa mewakili bermaksud kanak-kanak cuba menggunakan kemahiran manipulasi seperti melukis atau mewarna tanpa menggambarkan sesuatu atau tidak memberi sebarang makna. Kanak-kanak mewarna tanpa ada tujuan tertentu walau pun terdapat berbagai corak yang dilukis atau diwarnakan namun kandungannya sukar dikenalpasti tetapi mungkin kanak-kanak itu sendiri yang mengetahui. Oleh kerana peringkat ini aktiviti melukis oleh kanak-kanak tanpa tujuan, guru perlu sentiasa bertanya,"Apa itu? sekurang-kurangnya soalan itu akan menjadikan kanak-kanak lebih menumpukan tujuan melukis.

No comments:

Post a Comment