Sunday, May 19, 2013

Biarkan Kanak-Kanak Bereksperimen Kreativiti

Mencampuri seboleh-bolehnya dihindarkan dan jika perlu hanya sedikit sahaja dalam aktiviti kreatif seperti melukis menggunakan warna atau semasa kanak-kanak bermain pasir atau bermain bongkah. Beri kebebasan kanak-kanak meneroka peralatan ekspresi atau luahan seperti tanah liat atau pun semasa kanak-kanak mewarna. Kebebasan meneroka untuk menyatakan ekspresi diri atau luahan perasaan adalah penting dengan mengunakan peralatan terbuka ( open ended materials ). Walau bagaimana pun jika peralatan yang membahayakan guru boleh mencampuri urusan kanak-kanak untuk berkreatif.

No comments:

Post a Comment