Tuesday, May 7, 2013

Implikasi Perkembangan Kreativiti Kepada Guru Taska/Tadika (1)

Implikasi peringkat perkembangan kreativiti membolehkan guru di taska dan tadika tidak lagi menghadkan peluang memberi pengalaman dan penerokaan pelbagai peralatan. Penggunaan peralatan merupakan asas pembelajaran kreatif. Pengetahuan sepenuhnya kanak-kanak diperolehi menerusi penerokaan pelbagai untuk menggunakan peralatan. Kebebasan meneroka juga menjadikan pembelajaran yang menarik minat dan sebagai medium yang terbuka.

No comments:

Post a Comment