Friday, May 3, 2013

Peringkat Kreativiti Kanak-Kanak

Tahap kreativiti kanak-kanak mencapai puncak pada usia 4 tahun hingga 6 tahun. Peringkat ini ada hubungannya dengan tahap perkembangan yang diperkenalkan oleh Erikson. Menurut Erikson pada peringkat usia ini dikenali sebagai tahap initiatif lawan malu. Tahap ini juga kanak-kanak meneroka dan mengalami dan mencerminkan peningkatan tingkahlaku kreatif yang dilakukan menerusi aktiviti yang berbentuk kreatif seperti lukisan, kraf dan penyelesaian masalah.

No comments:

Post a Comment