Saturday, May 25, 2013

Peralatan Ekspresif Kreatif Yang Mencukupi

Guru hendaklah menyediakan peralatan yang mencukupi. Adalah tidak wajar sekiranya semua kanak-kanak menggunakan bahan yang sama tetapi tidak mencukupi. Contohnya setiap kanak-kanak dapat menggunakan bahan tanah liat (paly dough) tetapi setiap kanak-kanak mendapat sedikit sahaja sedangkan keperluan menghasilkan bahan perlu lebih banyak. Peralatan ekspresif kreatif tidak terhad menggunakan tanah liat dan kertas lukisan sahaja. Guru hendaklah mempelbagaikan peralatan kreatif untuk digunakan oleh kanak-kanak membuat pilihan semasa aktiviti kreatif.

No comments:

Post a Comment