Tuesday, May 14, 2013

Persekitaran Yang Sihat Menggalakkan Kreativiti

Persekitaran di tadika dan taska memainkan peranan dalam membantu kanak-kanak untuk meransang kreativiti. Oleh itu itu jadikan taska dan tadika sebagai persekitaran yang memberi suasana yang bersesuaian, berterusan dan selamat supaya kanak-kanak akan merasakan emosi yang selesa. Suasana yang tenteram dan boleh dijangkakan adalah mempunyai banyak sebab untuk melahirkan kreativiti. Kanak-kanak yang merasa dirinya selamat akan lebih banyak meneroka pengalaman baru, meluahkan perasaan diri sebagai cara untuk berkreatif.

No comments:

Post a Comment