Sunday, May 12, 2013

Peka Terhadap Tingkahlaku Kreatif Kanak-Kanak

Memahami tingkahlaku kreatif kanak-kanak adalah penting kepada pengasuh taska dan pendidik di tadika. Kanak-kanak kreatif biasanya menunjukkan tingkahlaku luar biasa daripada kanak-kanak lain. Guru tidak seharusnya meminggirkan tingkahlaku kreatif yang sering dianggap melakukan perlakuan negatif. Guru sepatutnya dengan pemikiran terbuka menerima dengan memahami secara positif terhadap tingkahlaku kreatif kanak-kanak. Sikap terbuka dan menerimaan ini adalah penting untuk memupuk dan mengalakkan kanak-kanak mengembangkan keupayaannya lebih jauh lagi. Keterbukaan dan penerimaan guru dapat membantu mengimbangi penyingkiran dan pemingiran terhadap mereka yang berani untuk menjadi kelainan daripada orang lain.

No comments:

Post a Comment