Saturday, May 18, 2013

Cara Praktikal Menggalakkan Kreativiti

Terdapat beberapa cara yang praktikal untuk menggalakkan aspek kreativiti dengan mengunakan peralatan ekspresi kendiri:
  1. Mencampuri seboleh-bolehnya sedikit sahaja.
  2. Jangan sekali-kali menyediakan model kepada kanak-kanak untuk ditiru.
  3. Memahami adalah proses bukan hasil yang dikehendaki oleh kebanyakan kanak-kanak.
  4. Memberi banyak masa kepada kanak-kanak menggunakan peralatan supaya pengalamannya memberi kepuasan sebenar.
  5. Belajar cara untuk memberi teguran supaya mendorong penghasilan kreativiti kanak-kanak.
  6. Teguran terdapat pada peralatan ekspresif itu sendiri.

No comments:

Post a Comment