Tuesday, May 21, 2013

Memberi Ruang Masa Untuk Menggalakkan Kreativiti

Kanak-kanak perlu diberi banyak masa untuk menggunakan peralatan dan dengan itu kanak-kanak dapat pengalaman kepuasan sebenar. Kanak-kanak perlu masa yang banyak untuk menggunakan peralatan ekspresif seperti bongkah dan 'puzzle'. Apabila kanak-kanak ini berpuas hati dengan meneroka peralatan tersebut, mereka akan memberikan peralatan kepada rakan yang lain untuk menggunakannya. Kanak-kanak perlu diberi peluang untuk melakukannya sendiri mendapatkan pengalaman dan membina perasaan dan idea semasa menggunakan peralatan ekspresif. Oleh itu guru perlu menjadualkan lebih banyak masa untuk aktiviti yang menggunakan peralatan eksperesif.

No comments:

Post a Comment