Monday, May 27, 2013

Pemilihan Peralatan Ekspresif Kreatif

Peralatan kreatif yang hendak digunakan perlu dipilih dengan pandangan mata yang menarik. Contohnya bahan kolaj daripada hanya menyediakan bahan biasa sahaja adalah lebih elok menyediakan bahan yang bertentangan dan menarik dari segi tektur dan warna. Kepelbagaian warna dan tektur dapat menghasilkan hasil kreatif dan secara tidak langsung mendidik kanak-kanak menghayati keindahan rekaan mereka.

No comments:

Post a Comment