Friday, May 24, 2013

Beri Masa Kanak-Kanak Yang Bersedia Untuk Aktiviti Kreatif

Kanak-kanak khususnya dalam usia 3 tahun di taska belum bersedia untuk melakukan aktiviti kreatif. Kanak-kanak ini hanya berdiri dan memerhati rakannya melakukan aktiviti. Di tadika pula terdapat kanak-kanak yang pemalu dan melihat sesuatu aktiviti itu merupakan perkara baru baginya. Oleh itu guru hendaklah memberi ruang masa untuk kanak-kanak ini menyesuaikan keadaan sebelum melakukan aktiviti kreatif.

No comments:

Post a Comment