Wednesday, May 29, 2013

Perbandingan Ciri Orang Kreatif Dengan Nilai Dan Ciri Yang Dikehendaki Masyarakat [2]

Ciri orang kreatif:
 1. Tertarik kepada tanpa urutan.
 2. Tertarik kepada mistri atau pelik/aneh.
 3. Mencuba tugasan yang sukar.
 4. Kelihatan malu-malu.
 5. Menerima kritik secara konstruktif.
 6. Berani.
Nilai dan ciri yang dikehendaki masyarakat:
 1. Menolak tanpa urutan.
 2. Selesa dengan sesuatu kebiasaan yang telah diketahui, fakta konkrit.
 3. Berminat terhadap sederhana, makna yang bernilai, mengambil jalan mudah, tugasan yang mudah.
 4. Mengambil jalan mudah, suka bergaul.
 5. Kritikan dianggap sebagai menyentuh peribadi.
 6.  Malu dan segan untuk memberi pandangan sebagai jalan selamat kepada dirinya.

No comments:

Post a Comment