Thursday, May 30, 2013

Perbandingan Ciri Orang Kreatif Dengan Nilai Dan Ciri Yang Dikehendaki Masyarakat [3]

Ciri orang kreatif:
 1. Mendalami dan bersungguh menyakinkan.
 2. Mencabar kebiasaan susila.
 3. Mencabar kebiasaan kesihatan.
 4. Mencabar untuk kecemerlangan.
 5. Berazam.
 6. Kelainan nilai hairaki.
 Nilai Dan Ciri Yang Dikehendaki Masyarakat:
 1. Keyakinan yang cetek.
 2. Menekankan etika sosial.
 3. Menekankan tabiat kehidupan yang sihat.
 4. Berkeinginan status kedudukan.
 5. Sikap berubah-ubah, ragu-ragu, tidak yakin.
 6. Kerjaya tegar, nilai konvensional

No comments:

Post a Comment