Monday, May 6, 2013

Kreativiti Kanak-Kanak Peringkat Menggambarkan

Peringkat menggambarkan atau mewakili yang mana kanak-kanak boleh menghasilkan sesuatu atau mencipta sesuatu. Kanak-kanak mungkin mewarna gambar dirinya sendiri atau matahari di langit atau peristiwa yang menarik seperti hari hujan, air di parit atau semasa hari jadinya. Terdapat kanak-kanak yang berupaya menggambar semasa di taska tetapi kebanyakan kanak-kanak membina keupayaan menggambar semasa berada di tadika.

No comments:

Post a Comment