Thursday, May 2, 2013

Aktiviti Kreatif Membentuk Keyakinan Diri

Aktiviti kreatif merupakan aktiviti yang memberi peluang kepada pengajaran secara individu. Bahan dan aktiviti yang bergantung kepada jenis terbuka memberi ruang keunikan dan dan mengembangkan kepelbagaian untuk membolehkan kanak-kanak menjadikan dirinya berkeyakinan daripada mengharapkan sistem tertutup dan pembelajaran berpusatkan arahan.

No comments:

Post a Comment