Monday, May 13, 2013

Menyemai Tiga Kemahiran Mengajar

Guru perlu menyemai tiga kemahiran mengajar pada dirinya. Apabila memupuk kreativiti perlu penggunaan peralatan yang ekspresif. Guru hendaklah memberi kebebasan penggunaan peralatan untuk kanak-kanak menerokanya. Apabila membimbing semasa permainan, guru mesti berupaya bergerak seiring dengan imaginasi kanak-kanak. Guru memberi pengukuhan terhadap idea yang dihasilkan oleh kanak-kanak dengan memberi penghargaan dan guru hendaklah belajar bertanya soalan yang mendorong perkembangan pemikiran kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment