Monday, November 11, 2013

Tiga Subjek Pendidikan Dalam Program Reggio Emilia

Bagi kanak-kanak untuk belajar, kesempurnaan kehidupannya perlu diberi jaminan; seperti kesempurnaan bersama ibu bapa dan guru. Hak kanak-kanak perlu diperakukan selain keperluan kehidupannya. Kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan penjagaan yang berkualiti yang dapat membantu perkembangan potensi dirinya. Menerusi pengiktirafan hak kanak-kanak kepada yang terbaik maka pihak masyarakat menawarkan hak kepada ibu bapa melibatkan diri di sekolah dan guru berhak untuk mengembangkan profesionnya mendapat pengiktirafan.

No comments:

Post a Comment